Miasta 3DZastosowaniarealizacjeGoogle EarthofertaO firmie

Przykładowe zastosowania modeli 3D miast

Zastosowania modeli 3D miast
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do urbanistów, architektów, planistów oraz organizacji rz±dowych i pozarz±dowych, których działania zwi±zane s± z infrastruktur± miejsk±. Model miasta 3D umożliwia między innymi:
  • realizację wizualizacji przeznaczonych do zastosowań promocyjno-reklamowych;
  • realizację wizualizacji przestrzennych do celów: planistycznych, projektowych, zwi±zanych z monitorowaniem;
  • intuicyjn± integrację danych geoprzestrzennych z opisowymi bazami danych;
  • uzyskanie dokładnych pomiarów między innymi: wysoko¶ci, szeroko¶ci, czy odległo¶ci w czasie rzeczywistym i w dowolnym momencie.