Miasta 3DZastosowaniarealizacjeGoogle EarthofertaO firmie

29.10.2008
Aktualizacja działu przykładowe realizacje. [więcej...]

10.06.2008
Zobacz nowe modele 3D w Google Earth! [więcej...]

Poziom szczegółowości (Level-of-Detail)

Level-of-Detail 1
LoD1

Level-of-Detail 2
LoD2

Level-of-Detail 3
LoD3

Level-of-Detail 4
LoD4

Czas realizacji trójwymiarowego modelu zabudowy oraz jego zapotrzebowanie na zasoby komputerowe jest zależne od stopnia szczegółowości, czyli od ilości detali uwzględnionych na modelu. Niektóre zastosowania takie jak na przykład mapy akustyczne nie wymagają dużej dokładności modelu, natomiast w przypadku opracowań promocyjnych, czy symulacjach przestrzennych odwzorowanie większej liczby szczegółów staje się bardziej istotne.

Za pomocą poziomu szczegółowości (ang. LoD: Level-of-Detail) określa się ilość i dokładność uwzględnionych na modelu detali. Wyróżniamy cztery poziomy:

  • LoD1 - poziom określający model najmniej dokładny, obiekty mają postać bloków, których wysokość równa jest średniej wysokości mierzonego obiektu;
  • LoD2 - poziom uwzględniający krzywizny dachów;
  • LoD3 - uwzględnione elementy takie jak kominy, okna dachowe itp., poziom ten obejmuje także redukcje (wycofania);
  • LoD4 - poziom najbardziej szczegółowy, oprócz elementów pomierzonych metodą lotniczą uwzględnione są również detale z metod naziemnych (fotogrametria bliskiego zasięgu, pomiar geodezyjny), możliwe do odwzorowania są elementy "wewnątrz" budynków.

Każdy z modeli, niezależnie od poziomu szczegółowości, może zostać pokryty teksturami, zaś cały model uzupełniony o dowolne elementy otoczenia takie jak na przykład numeryczny model terenu, nawierzchnie, drzewa, ogrodzenia.