Miasta 3DZastosowaniarealizacjeGoogle EarthofertaO firmie
Jedna z dwóch siedzib firmy
Jedna z dwóch siedzib firmy

Pracownia fotogrametryczna - ujęcie 1
Pracownia fotogrametryczna

Pracownia fotogrametryczna - ujęcie 2
Pracownia fotogrametryczna

O firmie

Fotokart

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak fotogrametria, geoinformatyka i geodezja. Ofertę fotogrametryczn± i geoinformatyczn± kierujemy do klientów z całej Polski oraz z zagranicy. Usługi geodezyjne realizujemy głównie na rynku lokalnym (Szczecin, zachodniopomorskie, lubuskie).

Dysponujemy zespołem ponad dziewięćdziesięciu specjalistów wyposażonych w nowoczesne i najbardziej efektywne narzędzia informatyczne oraz sprzęt geodezyjny. Z powodzeniem realizujemy nawet najtrudniejsze prace fotogrametryczne, geodezyjne i kartograficzne dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki. Głównymi odbiorcami naszych usług s±:

  • urzędy administracji państwowej i samorz±dowej,
  • przedsiębiorstwa budowlane,
  • zakłady przemysłowe,
  • krajowe i zagraniczne (z Niemiec, Danii i Holandii) biura projektowe i inżynieryjne.

Wysoki poziom oferowanych usług i produktów utrzymujemy dzięki stałemu inwestowaniu w rozwój zawodowy naszych pracowników poprzez liczne szkolenia. Stale poszukujemy i wdrażamy coraz nowocze¶niejsze rozwi±zania organizacyjne i technologiczne. W 2005 roku wdrożyli¶my system zarz±dzania jako¶ci± zgodny z wymogami normy ISO 9001:2000. Jednostk± certyfikuj±c± nasz± firmę był Germanischer Lloyd Certification.

Kontakt

Telefony:+48 91 4553072
+48 91 4553082

Fax:+48 91 4343676

E-mail:biuro@miasta3d.pl